House of Banks förklarar ränta

Vad är ränta? – House of Banks förklarar

Vad är ränta?

Ränta är ett begrepp du hör ofta. Ordet ränta hör du vanligtvis när det gäller banker och andra låneinstitut. Ränta är en procentsats  som är priset på ett lån. Det kan gälla stora men även små lån. Vissa långivare erbjuder lån utan ränta och det betyder att när du lånar en summa och betalar den inom den tidsperiod de satt, så betalar du inte annat tillbaka än pengarna du lånade. 

De olika typer av ränta

Reporänta: Detta är vad som egentligen påverkar marknadsräntorna. Reporäntan kallas även för styrräntan, reporäntan styrs av riksbanken. Och är den som påverkar räntan på ditt nya lån och efterfrågan på den svenska marknad samt inflation. 

Nominell ränta: Den nominella räntan är själva ränta du betalar årligen för lånet. Detta är vad långivaren tar för lånet. Den nominella ränta är en viss procent av själva lånet. 

Effektiv ränta: I den effektiva ränta ser du den total summa i procent på räntan och de övriga avgifter, de övriga avgifter kan motsvara aviavgifter, fakturaavgifter, startavgift, uppläggningsavgift. Det är den totala kostnad för lånet och omvandlad till årsränta. 

Fast ränta: Denna typ av ränta innebär att räntan förblir densamma under hela bindingsperioden. Räntesatsen är bestämd under en viss tid t.ex. 1 år eller 5 år. Ändringar på reporäntan påverkar inte räntan på ditt lån om den är fast. 

Rörlig ränta: Denna typ av ränta följer däremot förändringarna på räntemarknaden. Om reporäntan går upp eller ner så kommer detta påverka räntan på ditt lån helt enkelt. 

Långivaren bestämmer räntan

Långivaren bestämmer räntan. Eftersom långivaren ska ta hänsyn till de olika faktorer som gör en konsument till en pålitlig låntagare. Detta kan orsaka en låg eller hög ränta för dig.  Långivaren tar hänsyn till faktorer som antal förfrågningar du har hos UC, din inkomst, om du har anmärkningar, dina andra skulder, din anställningsform,  

Räntetak och kostnadstak

Från och med den 1e september 2018, har regeringen beslutat att räntan på lån och krediter inte får överstiga 40%. Detta är för att kontrollera de olika högkostnadskrediter på marknaden och samtidigt skydda konsumenterna. Under konsumentkreditlagen kommer konsumenten aldrig betala mer än lånebeloppet i sammanlagda kostnader. Detta innebär att kostnadstaket aldrig kommer överstiga lånat belopp. 

Svar